Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2011/2012

26. 6. 2012

Činnosti: odpočinkové, rekreační, zájmové, příprava na vyučování

Cíle činností:

1. Podporování zdravé osobnosti dítěte, jeho vlastní seberealizace, vyvažování schopností pracovat v kolektivu i samostatně, cílevědomost (zlepšování výsledků), ale ne na úkor ostatních dětí.

2. Rozvoj mezilidských vztahů

- Dítě a jeho rodina

- Dítě a jeho vztah ke spolužákům (navazování přátelství, zvyšování sociálního cítění)

- Místo kde žije

- Komunikace s okolím

- Mravní hodnoty (vztah ke stáří, práci, chování)

3. Vzdělávání, získávání vědomostí a dovedností, příjem informací, vlastní zkušenost, přímý kontakt formou výuky a hry

- Svět kolem nás – Vrané nad Vltavou – místo kde žiji (obec), Praha – hlavní město, Česká republika – stát, do kterého patří místo kde žiji, Evropa – světadíl, do kterého patří ČR

- Zeměpisné a přírodovědné znalosti

- Člověk a příroda

- Životní prostředí

- Ekologie (důležitost získávání informací o negativním působení člověka na přírodu jíž v dětském věku)

4. Upevňování poznatků z vyučování

5. Fyzické dovednosti – pohybové, vytrvalostí

6. Smyslové dovednosti

- Zrak (oko – ruka)

- Sluch (ucho – pohyb)

- Hmat (ruka – povrch)

- Čich (nos – vůně)

- Chuť (jazyk – chuť)

 

7. Výtvarné, hudební a literární činnosti

8. Regenerace sil, relaxace