Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní rok 2013/2014

15. 11. 2013

Plán činností na školní rok 2013/14 pro 1. skupinu

Školní družina při ZŠ ve Vraném n/ Vltavou
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ullwerová
Vychovatelky: 1.sk. Marie Vurmová
 
Činnosti: odpočinkové, rekreační, zájmové, příprava na vyučování
·         Odpočinková činnost – probíhá v ranní ŠD a po obědě ( klidové hry, četba a jiné poslechové činnosti)
·         Rekreační činnosti – vycházky, hřiště, zahrada, soutěže
·         Zájmová činnost – pohybové a tělovýchovně aktivity, výtvarné a rukodělné činnosti
·         Hudba, tanec
·         Literárně dramatické činnosti
·         Přírodovědné a vlastivědné činnosti
 
Cíle činností:
1. Podporování zdravé osobnosti dítěte, jeho vlastní seberealizace, vyvažování schopností pracovat v kolektivu i samostatně, cílevědomost (zlepšování výsledků), ale ne na úkor ostatních dětí.
2. Rozvoj mezilidských vztahů
·         Dítě a jeho rodina
·         Dítě a jeho vztah ke spolužákům (navazování přátelství, zvyšování sociálního cítění)
·         Místo kde žije
·         Komunikace s okolím
·         Mravní hodnoty (vztah ke stáří, práci, chování)
3. Vzdělávání, získávání vědomostí a dovedností, příjem informací, vlastní zkušenost, přímý kontakt formou výuky a hry
·         Svět kolem nás – Vrané nad Vltavou – místo kde žiji (obec)
                    Praha – hlavní město
                    Česká republika – stát, do kterého patří místo kde žiji
                    Evropa – světadíl, do kterého patří ČR
·         Zeměpisné a přírodovědné znalosti
·         Člověk a příroda
·         Životní prostředí
·         Ekologie (důležitost získávání informací o negativním působení člověka na přírodu jíž v dětském věku)
4. Upevňování poznatků z vyučování
5. Fyzické dovednosti – pohybové, vytrvalostí
6. Smyslové dovednosti
-       Zrak (oko – ruka)
-       Sluch (ucho – pohyb)
-       Hmat (ruka – povrch)
-       Čich (nos – vůně)
-       Chuť (jazyk – chuť)
7. Výtvarné, hudební a literární činnosti
8. Regenerace sil, relaxace
 
Přehled akcí 1. skupiny plánovaných na školní rok 2013/14
1)      TEMATICKÉ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY – pozorování změn v přírodě během střídání ročních období.
PODZIMNÍ ŘÍJNOVÁ VYCHÁZKA – změny v přírodě na podzim, poznávání plodů
ZIMNÍ PROCHÁZKA BĚHEM LEDNA – síla zimy, stopy ve sněhu
JARNÍ PROCHÁZKA APRÍLOVÁ – zaměřená na počasí, co raší a co už kvete
LETNÍ ČERVNOVÁ VYCHÁZKA do lesa – fyzický kontakt a smyslové prožitky
 
2)      POMÁHÁME PRAŽSKÉ ZOO
Proběhne buď ADOPCE NA DÁLKU, nebo uskutečníme malou výpravu do ZOO s předáním příspěvku na chov PANDY ČERVENÉ.
PANDA ČERVENÁ – sponzorované zvíře pro školní rok 2013/14
-          Vyhledávání informací v odborné literatuře – referát
-          Vypracování výtvarné práce na dané téma
-          Vytvoření mini knížky o PANDÁCH a prostředí, kde žijí
-          Záložky do knihy a závěsy na kliku s kreslenými obrázky Pandy červené
 
3)      Možnost opětovného zapojení do programu UNICEF. Návštěva vychovatelky střediska na Smíchově – případná možnost spolupráce pro školní rok 2013/14. Důležitost zapojení dětí do projektu – prohloubení sociálního cítění.
VÝSTUPY PT EV
S – SENZITIVITA
S – 1, 2, 3, při vycházkách do přírody a ve třídě
S – 7 ve třídě
 
Z – ZÁKONITOSTI
Z – 1, 3 ve třídě
Z – 6 v přírodě, ve třídě (společné znalosti, vyhledávání informací v atlasech)
 
VDZ – VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI
VDZ – 3 v přírodě na vycházce
VDZ – 4 ve třídě
 
AS – AKČNÍ STRATEGIE
AS – 1, 2 ve třídě
 
 
VÝZNAMNÉ DNY A SVÁTKY
 
28. 9.  Den české státnosti, Svatý Václav, patron ČESKÉ ZEMĚ, hora Blaník
 4. 10. Den zvířat, pomáháme pražské Zoo
16. 10. Den výživy, správné stravovací návyky, výroba tvarohové pomaz., chléb., jablka
20. 10. Den stromů, zaměřeno na LÍPU (národní strom), počítání lip v okolí školy, plody a listy – domácí rostlinná lékárna. Hledání informací o lípách. Nástěnka (stromy, listy, plody)
28. 10. Den vzniku samostatného československého státu – T. G. Masaryk 1918
17. 11. Den boje za svobodu a demokracii (1989)
22. 3.  Den vody, koloběh vody, vodstvo světa
23. 3.  Den meteorologie, počasí – značky, dětská encyklopedie, atlas
2. 4.     Den dětské knihy, místní knihovna, měsíc s oblíbenou knihou
22. 4.  Den Země, společná činnost
11. 5.  Den matek
15. 5.  Den rodin „Rodina dětskýma očima“
1. 6.     Den dětí, bublinkový den
16. 6.  Den otců
 
 
Výtvarné a zábavné akce
Výzdoba sálu na dětskou mikulášskou zábavu
Vánoční prodejní jarmark
Vánoční besídka – přiblížení vánočních tradic, koledy, zdobení perníčků
Velikonoční jarmark
Čarodějný rej masek
Pirátský den
Zakončení celoroční soutěže a vyhodnocení
 
Příležitostné akce
Spaní ve školní družině
-          pro kluky Star Wars
-          pro děvčata korálkování
Práce s ovčí vlnou
Textilní panenky a dekorace
Netopýři ve škole
Přednáška o chovu terarijních živočichů